Logga in

Gigantiskt fettberg besegrat

Publicerad
6 nov 2017, 13:25

Det enorma fettberget som blockerat avloppet under en stadsdel i östra London är besegrat. Den 130 ton tunga och 250 meter långa fettklumpen omvandlas nu till biodiesel.

Under nio veckor har personalen hos Storbritanniens största VA-bolag, Thames Water, kämpat med att bryta upp och ta bort den gigantiska fettklumpen.

Den 3 november meddelade bolaget att arbetet äntligen var avslutat. Det hade då tagit sex veckor längre tid än man ursprungligen räknat med.

”Gamla VA-ledningar förorenar dricksvattnet”

– Vårt arbete är färdigt och odjuret äntligen besegrat efter en enorm insats från arbetslaget, säger Alex Saunders, avloppsnätsansvarig hos Thames Water.

Till att börja med använde bolaget maskiner för att ta bort den 130 ton tunga och 250 meter långa fettklumpen under Londonstadsdelen Whitechapel.

Gamla avlopp bakom algblomning

Arbetstakten var till att börja med mellan 20 och 30 ton fett om dagen. Mot slutet gick arbetet över mot mer handkraft, bland annat för att få bort de delar av fettklumpen som blivit hårda som cement. Bara runt ett ton om dagen kunde då tas bort.

Fettklumpen i den viktorianska avloppstunneln av tegel är en av de största som Thames Water hanterat. Klumparna består av en blandning av matfett och sanitetsprodukter.

Husen som renar avloppsvatten bättre än reningsverk

Bolaget hoppas att uppmärksamheten kring arbetet med fettproppen ska få människor att sluta spola ner fel saker i avloppet.

Trots att fettklumpar av det här slaget är oönskade kan de också komma till nytta. Proppen från Whitechapel ska omvandlas till 10 000 liter biodiesel, enligt Thames Water som samarbetar med biodieselbolaget Argent Energy.