Logga in

Fick inte kommunalt VA till flerbostadshus

Publicerad
14 nov 2017, 12:00

Fastighetsägarna ville få kommunalt vatten och avlopp till bland annat ett flerbostadshus i Upplands Väsby utanför Stockholm, men fick nej av Mark- och miljööverdomstolen.

Det förekommer att villaägare och ägare till fritidshus tvingas till anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Men i det aktuella fallet i Upplands Väsby är det precis tvärtom, fastighetsägarna till två villor och ett flerbostadshus med sex LSS-lägenheter vill ha kommunalt VA, men får det inte.

Men Upplands Väsby kommun fick bakläxa i första instans, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Husen som renar avloppsvatten bättre än reningsverk

Mark- och miljödomstolen menade att kommunen var skyldig att tillgodose behovet av vatten och avlopp för de aktuella fastigheterna genom den allmänna VA-anläggningen och att fastigheterna därför skulle få kommunalt vatten och avlopp.

Domslutet överklagades av Upplands Väsby kommun och nu ändrar Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt underinstansens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att utgångspunkten för en kommuns utbyggnadsskyldighet är att vatten eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang.

Enligt domstolen är cirka 20–30 fastigheter normalt sett ett minimum för kommunalt vatten och avlopp.

”Att tre fastigheter med två villor och sex LSS-lägenheter inte ska få tillgång till kommunalt vatten- och avlopp under den tiden är inte rimligt”, anser fastighetsägarna.

Gamla avlopp bakom algblomning

De tre aktuella fastigheterna ”kan inte anses utgöra ett större sammanhang som motiverar en utbyggnadsskyldighet”, menar Mark- och miljööverdomstolen.

Ett annat skäl till att kommuner kan neka fastighetsägare kommunalt vatten och avlopp är avståndet till en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde.

I det aktuella fallet är anslutningspunkten cirka hundra meter till kommunalt VA.

Så blir de nya reglerna för enskilda avlopp

Domstolen konstaterar att kommuner i vissa fall har ålagts att inkludera fastigheter till kommunalt VA på ett par hundra meters avstånd från verksamhetsområdet.

Detta förutsätter dock att ”miljönyttan av en anslutning, antalet fastigheter och kostnaden för utbyggnaden vägs samman och att en utbyggnad framstår som rimlig i det enskilda fallet”.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Högsta domstolen.