Logga in

Även hovrätten friar SSAB för tjärolyckan i Luleå

Publicerad
6 nov 2017, 11:22

Hovrätten för Övre Norrland fastställer tingsrättens dom och friar SSAB för arbetsplatsolyckan i oktober 2013 då två indutrirörmontörer omkom när de drunknade i tjära.

Det var den 17 oktober 2013 som två indutrirörmontörer på Infjärdens Värme (Ivab) förolyckades. Montörerna skulle tömma en cistern som innehöll stenkolstjära på SSAB:s koksverk i Luleå. Tjäran läckte ut och dränkte dem.

Ivabs dåvarande vd Sune Westerberg kommenterade olyckan i ett reportage om företaget i VVS-Forum nr 10/2016.

– Olyckan påverkade alla i företaget. Det var jättejobbigt för arbetskamraterna och en tragedi för familjerna, sa Sune Westerberg då.

Åtal hotar chefer

Åklagaren åtalade en chef på SSAB för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. SSAB skulle enligt åklagarens yrkande dessutom betala en företagsbot eftersom arbetsmiljöbrottet inträffat i bolagets näringsverksamhet.

Luleå tingsrätt frikände chefen och avslog även yrkandet om företagsbot. Åklagaren överklagade domen till hovrätten i den del som gällde att SSAB skulle betala böter.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Liksom tingsrätten anser hovrätten att åklagaren inte visat att arbetsplatsolyckan berott på att någon inom SSAB begått ett arbetsmiljöbrott. SSAB ska därför inte betala någon företagsbot.

Misstanke om arbetsmiljöbrott efter dödsolyckan vid SSAB

Åklagaren menade i tingsrätten att koksverkets avdelningschef inte hade samordnat arbetet på det sätt han var skyldig att göra, skriver tidningen Arbetarskydds nätupplaga. Avdelningschefen borde även ha samrått med de omkomnas arbetsgivare Ivab och hade även skyddsansvar för tjärtanken, ansåg åklagaren.

Hovrätten håller med tingsrätten om att olyckan bland annat orsakades av att tankens nivåmätare inte visade rätt nivå, uppger Arbetarskydd. En annan anledning var att sidorna på mantelluckan skars upp för högt medan de två arbetarna fortfarande stod på marken.

Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

Enligt hovrätten hade olyckan troligtvis inte inträffat som de två montörerna befunnit sig i en lyftkranskorg när mantelluckan öppnade sig, skriver Arbetarskydd.