Logga in

ROT-avdraget stekhet fråga i riksdagen

Publicerad
8 okt 2017, 21:34

Hela 48 riksdagsmotioner tar upp ROT-avdraget i årets motionsflod som totalt innehåller 3 852 motioner. Det visar VVS-Forums granskning.

Här är ett axplock ROT-motioner:

Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD), vill ha en utredning om ROT och RUT-avdragen i bostäder utomlands. Hur fungerar ROT-avdrag för de som bor och arbetar i två olika EU-länder? undrar Penilla Gunther.

”ROT-sänkningen har inte gett fler svartjobb”

Krister Örnfjäder (S)Krister Örnfjäder (S) och Monica Haider (S) tycker att man helt enkelt borde stoppa ROT- och RUT-avdragen i utlandet. Under 2016 så betalades det ut 44 miljoner kronor till utländska företag för ROT- och RUT-avdrag. Flera andra motioner tar också upp användningen av ROT- och RUT-avdrag utomlands.

”Drabbar installationsbranschen mycket hårt”

Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M) menar att Statskontoret borde utreda ROT- och RUT-reformernas effekter på Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden, jämställdhet och ungas jobb på arbetsmarknaden, och följa de försämrade reformerna ur både ett ekonomiskt och ett jobbskapande perspektiv.

Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C) och Peter Helander (C) anser att ROT-avdraget även ska omfatta vatten- och avloppsanläggningar. Det är bara 1–3 procent av de dåliga avloppsanläggningarna som byts ut per år, eftersom många fastighetsägare inte har råd att byta ut sitt enskilda avlopp, skriver motionärerna.

Jan Lindahl (MP)

Jan Lindholm (MP) vill ha ett riktat ROT-stöd till åtgärder för bostäder som drabbats av innemiljöproblem som skapat svåra hälsoproblem för de boende.

Så mycket minskar ROT-avdragen

Maria Weimar (L)

Maria Weimar (L) med flera liberaler anser att ROT-avdraget för installation av solceller på villatak även ska gälla vid nybyggnation.

Läs alla ROT-motionerna här.