Logga in

Hotfull hantverkare gjorde allvarliga fel vid badrumsrenovering

Publicerad
25 okt 2017, 08:11

En badrumsrenovering i Lund blev en rättstvist där domstolen helt underkänner hantverkarens arbete och hans attityd gentemot kunden, en äldre kvinna.

En 64-årig kvinna i Lund ville totalrenovera badrummet i sin bostadsrätt i Lund. Hon anlitade en enskild byggfirma i Malmö där ägaren/hantverkaren, enligt uppgift, var ”certifierad för uppgiften”.

Parterna ingick avtal om renoveringen i september 2015 och priset för arbete och grundmaterial uppgick till 114 000 kronor inklusive moms.

 

Tvingas flytta efter egen badrumsrenovering

Avtalet innebar även att bostadsrättshavaren skulle göra ROT-avdrag på den del som motsvarade arbetskostnad. Kvinnan gjorde därefter en tilläggsbeställning på 11 600 kronor.

Hon gjorde inledningsvis en delbetalning på 40 000 kronor inklusive moms. Hantverkaren fakturerade därefter för totalt drygt 125 000 kronor för resterande belopp och tilläggsarbeten, men de fakturorna har kvinnan inte betalt, eftersom hon inte var nöjd med arbetet. Badrummet har besiktigats vid fyra tillfällen av tre olika besiktningsmän.

Hantverkaren menar att ”arbetet är fackmässigt utfört, även om det föreligger vissa avvikelser av bagatellartad karaktär”, som han har erbjudit sig att avhjälpa.

Kvinnan hävdar dock att badrummet inte är fackmässigt renoverat, tvärtom är det behäftat med så allvarliga fel att arbetet måste göras om i sin helhet. Hon är ”således inte skyldig att betala något mer” till hantverkaren som hon dessutom upplevde som hotfull och arg.

De struntar i ARN:s rekommendationer

Följande allvarliga fel upptäckte en av besiktningsmännen:

 • Tätmanschett saknas vid rörgenomföring till tvättställ.
 • Vägg med tvättställ buktar mer än tillåtet, 5 millimeter på 1 meters mätlängd.
 • Samtliga väggar har en buktighet som är större eller lika med 5 millimeter på en mätlängd av 2 meter, vilket inte är godkänt.
 • Det föreligger fel i golvvärmen.

Fel som skulle ha diskuterats med bostadsrättshavaren:

 • Inkommande vattenledningar ligger 20 millimeter från vägg, vilket är mindre än 60 millimeter som det ska vara enligt Säker Vatten och BBV.
 • Värmerör kommer upp ur golv.

Exempel på några av felen som enkelt går att åtgärda:

 • Det är inte uppfyllt korrekt med bruk under brunnssil. Fickor finns under silen. Brunnsgallret ska vara helt bruksundergjutet.
 • Inkommande vattenledningar är försänkta i väggplattorna.
 • Smal skärning, 20 millimeter, av golvplattor mot vägg vid WC-stol.
 • Mjukfog saknas mellan tvättställ och vägg.
 • Ventilationsdon ansluter dåligt mot vägg.

Sura pengar för gammal golvbrunn

Lunds Tingsrätt menar att det är klarlagt att felen är så omfattande att badrummet måste göras om i sin helhet. Tingsrätten skriver också i sitt beslut att hantverkaren ”visat sådan oskicklighet” att kvinnan har rätt att avböja erbjudandet om avhjälpande.

Tingsrätten slår fast att hantverkaren ska ersätta kvinnan med totalt drygt 290 000 kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.