Logga in

Ris och ros till budgeten

Publicerad
20 sep 2017, 10:25

HÖSTBUDGET 2017. Valfläsk eller välkommen satsning på kompetens. Åsikterna om regeringens budgetproposition går isär. VVS-Forum har gjort en djupdykning i floden av kommentarer på nätet.

Sveriges Byggindustrier (BI) gläds åt att ”en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt Yrkesvux och Yrkeshögskola”. Men pekar samtidigt på att fler utbildningsplatser inte är någon ”mirakelkur för bygg- och anläggningsföretagen”.

Så påverkar budgeten VVS-branschen

Mats Åkerlind, tf vd på Sveriges Byggindustrier

– Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden, såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för BI.

Höstbudgeten ger bland annat 6 750 nya utbildningsplatser i Yrkesvux 2018. Men fördelningen av platser mellan olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen behöver ses över, menar BI som pekar på att sju av tio medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder för fortsatt expansion.

– Tudelningen av arbetsmarknaden hotar bostadsmålet och är ett slöseri med mänskliga drivkrafter. Byggindustrierna vill kunna välkomna ännu fler medarbetare till vår bransch, säger Mats Åkerlind.

Så hanterar du ISK-skatten

Svenskt Näringsliv anser att regeringens budgetproposition flirtar med väljarna inför riksdagsvalet om ett år.

– Budgeten visar att regeringen bryr sig mer om valet än om välfärden, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger:

– Det är olyckligt att regeringen inte vill genomföra reformer som skulle stärka företagande, jobbskapande och konkurrenskraft. En lärdom från tidigare regeringar oavsett partifärg är att vägen till ökad välfärd går genom nytänkande och kloka reformer, inte via slentrianmässiga skattehöjningar och offentliga monopol.

Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, menar att höstbudgeten inte innehåller några stora förbättringar av bostadsmarknaden.

– En viktig del hade varit att stärka hyresrätten genom skattereformer. Vi vet att många kommuner behöver fler hyresrätter men dagens system hämmar en sådan utveckling, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, som bland annat hade hoppats på skattefria underhållsfonder och rot-stöd till hyresrätten.

Däremot gör Sabo tummen upp för satsningen på 400 miljoner kronor under 2019–2021 till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

– Det är positivt att regeringen anslår pengar till innovation i byggsektorn, SABO ser ett stort behov av nytänkande och effektivisering på det området med sikte på ökad hållbarhet, säger Anders Nordstrand.

Budgeten innehåller även kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder.

Regeringen vill återinföra radonbidrag

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation

Svensk Ventilation gör tummen upp för radonbidrag och information om radonsanering.

– Vi är väldigt positiva till att man tänker utöka informationsinsatsen om radon och även till kompetenssatsningen för sundare hus, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.