Logga in

Otät toa gav monsterräkning

Publicerad
7 sep 2017, 06:50

En läckande WC orsakade en fastighetsägare i Torsby en chockräkning.

Fastighetsägaren har också betalningsansvaret, enligt en aktuell dom från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Fastigheten består av en huvudbyggnad och ett annex med egen vattenanläggning samt vattenmätare för de tre lägenheterna i byggnaden. Normalanvändningen är på cirka 142 m3/år eller omkring 6 800 kr/år.

Fastighetsägaren i Torsby har nu fått en vattenräkning som motsvarar nästan tio normala årsanvändningar till en kostnad av närmare 64 000 kronor.

Orsaken till vattenläckaget var en läckande WC som en hyresgäst missat att informera om. Vid besiktningen upptäcktes en otät flottör.

WC:n ska enligt hyresgästen ha läckt cirka 1,5 vecka innan besiktningen, men enligt VVS-firman som åtgärdade felet har den läckt längre än så. Samma hyresgäst har också satt upp en pool, som rymde omkring 10 m3 vatten, utan tillstånd.

En WC kan läcka upp till 1 000 liter/dygn. Uppskattningsvis läckte det ut cirka 30 000 liter vatten innan flottören byttes.

Total extra vattenanvändning beräknas av Mark- och miljödomstolen till cirka 40 m3, vilket är långt ifrån fakturans 1 330 m3.

Torsby kommun menar att toaletten kan läcka dessa mängder, men rekommenderade ändå att en mätarprovning skulle göras.

VVS-firman, som åtgärdade läckan, ansåg att flottörens skick indikerade att WC:n läckt längre än en månad. Om en WC står helt öppen med fritt flöde uppskattas det kunna flöda mellan 10–20 liter vatten/minut.

VVS-företaget gör den här uppskattningen:

  • Om WC:n läckt i 6 månader blir det uppskattningsvis upp till 180 m3 vatten.
  • Om den läckt i 12 månader blir det uppskattningsvis upp till 360 m3 vatten.

Även de här värdena är långt ifrån fakturans. Företaget AquaTeknik som kontrollmätt mätaren har förklarat att den gamla mätarens ”1 000-visare” kan ha ”kuggat över” samtidigt som ”100-visaren”, vilket kan ske med modelltypen. Orsaken kan i så fall vara slitage eller sandkorn.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att i Torsby kommun läser fastighetsägaren själv av och rapporterar in vattenanvändningen till kommunen. Vid en onormal användning rekommenderar kommunen att vattenmätaren kontrolleras.

Det är med andra ord fastighetsägaren som ansvarar för vattenanvändningen i sin fastighet, menar domstolen, som pekar på att störningar i mätarfunktionen visserligen inte kan uteslutas, men att de är sällsynta.