Logga in

Kraven skruvas upp

Publicerad
8 sep 2017, 10:15

En konventionell varmvattenberedare av förrådstyp är en okomplicerad apparat: en isolerad behållare med någon form av uppvärmningsanordning. Nackdelen är att det är svårt att göra dem energieffektiva.

Svårigheten att göra varm­vattenberedare effektiva har uppmärksammats inom EU och sedan snart två år tillbaka gäller ekodesign- och energimärkningskrav för varm­vattenberedare.

Kraven kommer att skärpas i flera steg med start 26 september i år. Ekodesignförordningen gäller varm­vattenberedare med värmeeffekt upp till 400 kW och i stort sett alla typer utom fast- eller biobränsle­eldade beredare.

Varmvattenberedare ska också ha energimärkning och detta gäller även kombinationer av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, exempelvis sol­paneler som säljs i paket.

Läs hela reportaget som pdf här.

Kraven för varmvattenberedare tillsammans med ackumulatortankar förväntas spara 125 TWh primärenergi årligen inom EU från år 2020, vilket motsvarar 26 miljoner ton koldioxid.

De nya kraven medför bland annat att endast de mest effektiva konventionella elberedarna i storlekar upp till L/XL kommer att kunna uppfylla dem. Större elberedare måste kompletteras med till exempel solvärme eller värmepump.

En annan teknik som kan minska energianvändningen för elberedare är smart styrning (smart-control). Det är en självlärande teknik som anpassar sig efter användarens vattenanvändningsmönster och som ska minska värmeförlusterna.

Sedan 2015 omfattar kraven bland annat energieffektivitet, bullernivåer och produktinformation. Storlekarna på varmvattenberedare är indelade i tio så kallade deklarerade tapp-profiler, från 3XS till 4XXL.

Godhetstalet för varmvattenberedare kallas energieffektivitet varmvatten, ηwh, och anges i procent. Talet är kvoten mellan en teoretiskt beräknad energianvändning för varmvatten och den tillförda primärenergin för detta.

Tillförd el räknas upp med energifaktorn 2,5, medan olja och gas räknas upp med faktorn 1,0.

Energieffektivitetsklasserna följer den vanliga rangordningen från G till A+++. Kraven beror på beredarstorleken och högre krav gäller för större storlekar. Sedan september 2015 har det bara varit tillåtet att sälja beredare klassade E eller bättre. Beredare med smart styrning ska vara klassade F eller bättre.

Från 26 september i år skärps kraven och blir mer differentierade beroende på storlek. Utan smart styrning ska klass C uppfyllas i storlekarna XS–L och klass D för de större. Med smart styrning gäller klass D för samtliga.

Ytterligare krav kommer 2018. Då gäller också krav på utsläpp av kväveoxider (NOx) samt högre energieffektivitet för de riktigt stora beredarna i klass XXL till 4XL. En 300-liters beredare ska då klara minst klass B.

Att ersätta en elberedare med en värmepumpberedare måste göras genomtänkt. Värmepumpberedare måste ha en värmekälla. För beredare som använder luft kan värmekällan vara uteluft eller frånluft.

Om värme tas från huset kommer uppvärmningsbehovet att öka. Varma dagar är det inget problem, då kan kylan från beredaren användas till komfortkyla. Värre är det under uppvärmningssäsongen – i värsta fall blir det ett nollsummespel om värmepumpen tar värme i samma rum som den släpper ut den nedkylda luften.

Har huset direktverkande el uteblir vinsten helt. Om huset har annan uppvärmning varierar kalkylen.

På den svenska marknaden är Indol en ganska liten aktör. Men företaget har sålt värmepumpberedare på den nordamerikanska marknaden sedan början av 1990-talet och sedan flera år i stora delar av övriga Europa. Här i Sverige har kunderna ännu inte riktigt fått upp ögonen för den energisparande tekniken.

Marcus Almering– Efterfrågan på värmepumpberedare är hela tiden ökande, men sett till totala försäljningen av varmvattenberedare är andelen försvinnande liten, säger Marcus Almering, vd för Indol i Sverige.

Han menar att det är förvånade eftersom kraven på energimärkning och ekodesign funnits i snart två år. Med de skärpta kraven är förhoppningen att kunder och branschen får upp ögonen.

– Vår bedömning är att större elberedare kommer att fasas ut de kommande åren, då de använder alldeles för mycket energi. Vi tror att framtiden ligger i värmepumpberedare, solfångare och solceller, säger Marcus Almering.

Samtidigt är branschen trög, det finns motstånd mot nyheter och få har kunskap.
Indols produkter finns just nu inte hos de större grossistkedjorna. Målgruppen är ägare av villor, radhus och fritidshus som nås direkt via VVS-installatörer.

– Våra kunder är i huvudsak de som har elberedare och elvärme, eventuellt kompletterad med luft/luftvärmepump. De kanske har billigare uppvärmning, men inte billigare varmvatten.
En annan kundgrupp är också de med bergvärme som har elberedare för att täcka större varmvattenbehov.

Indol rekommenderar flera installationsalternativ, bland annat att ta värme från uteluft men också från samma eller angränsande rum som värmepumpberedaren installeras i. Utan extern fläkt klarar beredaren att anslutas med fem meter luftkanal på till- och frånluft.

– Ofta finns det ganska mycket outnyttjad energi i husen, även med direktverkande el, som inte tillgodogörs, menar Marcus Almering. I de flesta fall leder man ut den kalla luften genom en yttervägg. Det har också blivit populärt att sätta ett T-stycke med spjäll på utgående luft och leda in den kalla luften någonstans i huset sommartid. Då får man ”gratis” kyla när värmepumpberedaren gör varmvatten.

Populära badkar ökar varmvattenbehovet i nya småhus och köparna förlitar sig på att tillverkaren väljer energieffektiva produkter.

– Många förutsätter att vi har systemlösningar som följer de lagar och krav som finns och är bäst på marknaden. Vi redovisar energianvändningen för varje hus, både för varmvatten och övrig användning, för att visa att vi klarar energikraven, säger Stefan Eklund, produktansvarig på Myresjöhus.

Myresjöhus har valt Nibe som leverantör och Stefan Eklund menar att det ger förtroende hos kunderna.

Stefan Eklund– När det gäller varmvatten är det ofta mer diskussion om behovet av varmvatten som kan styra storleken på beredaren. Det har blivit populärt och vanligt med lite större, djupare badkar. Då räcker det inte alltid med traditionella beredare på 180–200 liter, säger Stefan Eklund.

Hus med bergvärmepump kompletteras då med extra 300-liters beredare och hus med frånluftvärmepump med en extra beredare på 200 liter.

Det skärpta ekodesignkraven på varmvattenberedare har ingen direkt påverkan för Myresjöhus.

– Vi har ansvar för att strukturera våra hus så att vi, med de värmetekniska lösningar som finns, klarar kraven. Sen är det tillverkarkrav som vi inte kan påverka så mycket, exempelvis energieffektiva pumpar, fläktar och annat som fasas in, säger Stefan Eklund.

Information om ändrade produkter kommer i första hand från leverantören. Men han menar att förändringstakten är stor inom många miljöpåverkande områden och att det finns risker att leverantörer inte följer, eller känner till, myndighetskraven.

Vad driver Myresjöhus utveckling mot energieffektivitet?

– Energikraven i byggreglerna är den största drivande parametern hittills. För kunderna är det så mycket annat som styr när de väljer bostad. Läget är alltid det viktigaste och att det finns möjlighet att bygga rätt typ av hus. De andra frågorna kommer efteråt, väldigt få människor börjar med energianvändningen.

Se översikten på varmvattenberedare här.