Logga in

Gamla avlopp bakom algblomning

Publicerad
16 aug 2017, 13:00

Ett enhetligt regelverk behövs som hjälper fastighetsägare att snabbare fasa ut gamla avlopp. Det menar Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas råd.

En av orsakerna till övergödning av sjöar och hav är orenat avloppsvatten. I Sverige beräknas 350 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät vara undermåliga och minst 180 000 är direkt olagliga.

Så blir de nya reglerna för enskilda avlopp

En ny lag som ska reglera enskilda avlopp är utlovad till 2018, men lagförslaget har redan fått kritik.

”Det är viktigt att alla avloppsanläggningar, inte bara nya, omfattas av återkommande kontroller.”

Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd

 

Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas råd

– Det är viktigt att den nya lagen gäller alla anläggningar, inte bara nya, vilket enligt det senaste lagförslaget riskerar att bli fallet. För att stimulera en ökad åtgärdstakt av enskilda avlopp och för att säkerställa att avloppen fungerar är det särskilt viktigt att alla anläggningar omfattas av återkommande kontroller, menar Anders Mårtensson och pekar på att det med nuvarande takt tar 45 år innan alla avlopp håller acceptabel standard.

Algblomning vid kuster och i sjöar har svenska folket tvingats vänja sig vid. Så även i år.

– Orenade avlopp bidrar till övergödning som ger upphov till algblomning. Därför behövs ett enhetligt regelverk som hjälper kommuner och fastighetsägare att snabbare fasa ut gamla avlopp, säger Anders Mårtensson.

Här finns landets värsta avlopp

Algblomning utgörs av stora mängder växtplankton som består av mikroskopiskt små alger. Algerna grumlar eller färgar vattnet och kan bilda tydliga ansamlingar på ytan. Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, kan bestå av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för både människor och djur.

Algblomning är i grunden en naturlig process under vår och höst. Men övergödning har under senare år lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under sommaren.

Tolv minireningsverk i VVS-Forums marknadsöversikt

En dagsfärsk rapport om algblomningen i Östersjön från informationscentralen Infobaltic lyder bland annat så här:

”Det förekommer spridda ytansamlingar i norra egentliga Östersjön och in mot Finska viken. I mellersta och södra Östersjön syns inga ytansamlingar, men man kan se ett ganska stort bälte av cyanobakterier i vattenmassan ute till havs och där finns det risk för att det kan bildas ytansamlingar om vädret tillåter. Några rapporter har kommit in om lokala algblomningar i Mälaren och Stockholms skärgård.”