Logga in

Fångar in risk med tryckvåg och utkastande del

Publicerad
15 jun 2017, 09:25

Färre kontroller kan bli en konsekvens av nya föreskrifter för trycksatta anordningar.

Den 1 december börjar nya förenklade föreskrifter gälla vid arbete med trycksatta anordningar. Bo Wilck på Kiwa berättar om de viktigaste nyheterna.

De nya föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, har nu klubbats. Exempel på trycksatta anordningar är pannor, kylmaskiner och cisterner.

– Avsikten är att de nya reglerna ska bli enklare för arbetsgivare att följa. Föreskrifterna hittills har upplevt som krångliga och ålderdomliga. Flera föreskrifter för trycksatta anordningar har inte varit ett bra system för de som ska följa reglerna, säger Monica Torgrip, chef för teknik på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck hos Kiwa Inspecta, välkomnar de nya föreskrifterna som kommer att göra det enklare för företagen att själva planera och utföra riskbedömningar och fortlöpande tillsyn.

– Många kommer att upptäcka att om de sköter sin egen kontroll av anläggningarna på ett bra sätt behöver vi inte utföra kontroller lika ofta som vi gjort tidigare. Det kommer att märkas i deras plånböcker, säger Bo Wilck i ett pressmeddelande från Kiwa.

Han lyfter fram tre viktiga nyheter med de nya föreskrifterna:

Krav på livslängdjournaler införs. Det innebär att anläggningsägaren får en större kontroll på nuläget och kan göra egna uppskattningar av anläggningens livslängd.

Krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. För de typer av pannor som omfattas av föreskriften krävs att den som övervakar pannan (pannoperatören) genomgår en skriftlig examination hos ett certifieringsföretag.

Tydligare skrivningar när det gäller dokumenterade riskanalyser. Krav på tydligare rutiner när det gäller drift, skötsel och underhåll. Det innebär att många företag behöver se över vilka rutiner som måste tas fram.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher och totalt jobbar ungefär 1,1 miljoner arbetstagare i miljöer där det finns trycksatta anordningar. Många arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen samt processindustrin.

Arbetsmiljöverket uppskattar att cirka 80 000 företag, som använder sig av trycksatta anordningar, berörs av de nya föreskrifterna. Företagen har en undersökningsplikt av den egna anläggningen för att kunna avgöra om anläggningen omfattas av krav på besiktning eller inte.

– Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan den spricka och hela anordningen kastas ut. Trycksatta anordningar kan vara farliga, säger Monica Torgrip.

Om en trycksatt anordning exploderar eller brister kan den ställa till med stor skada skapad av själva explosionen, men även farlig gas kan läcka ut eller brand kan uppstå.

Det behöver dock inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa dem som arbetar i närheten.