Logga in

Här finns en växande VVS-marknad

Publicerad
9 maj 2017, 17:26

Renovering av bostadsrätter är en stor marknad för VVS-tjänster, enligt en ny undersökning. VVS-Forum har stämt av behovet hos Caverion, Bravida och Installatörsföretagen. 

Fasadrenovering, OVK, rengöring av kanaler och stamspolning är de åtgärder som planeras av flest bostadsrättsföreningar under de närmaste 24 månaderna. Det visar en kartläggning som företaget Sverige Bygger har gjort.

Av 900 svarande bostadsrättsföreningar runtom i landet avser 700 genomföra underhåll, renovering och/eller investeringar inom en snar framtid. Samtliga hus har minst tio lägenheter och är byggda före 2007.

 

Fredric Dahlgren, Caverion

– Vi visste att behovet fanns, men inte att det var så stort, säger Fredric Dahlgren, distriktschef Gotland hos Caverion.

Att behovet är stort har både fram- och baksidor. Det är positivt att bostadsrättsföreningar underhåller och investerar. Samtidigt kan det bli för mycket brandkårsutryckningar, menar Fredric Dahlgren.

– Det är viktigt att sköta sitt planerade underhåll, gärna långsiktigt för 50–60 år framåt i tiden. Hur gör man till exempel för att undvika att behöva städa sina kanaler så ofta?

Ronny Axelsson, Bravida.

Bravidas affärsområdeschef för TSM (Technical Service Management) i Sverige, Ronny Axelsson, ser två spår när det gäller bostadsrättsföreningar.

Många föreningar är engagerade i miljö- och energifrågor och har långsiktiga planer för sina fastigheter. Andra har en mer kortsiktig syn på sin förvaltning, där låga kostnader prioriteras framför långsiktighet.

– Vi rekommenderar ofta föreningar att göra en energi- och behovsanalys på planeringsstadiet, där man ser till fastighetens specifika behov och möjligheter, säger Ronny Axelsson.

Enligt den nya undersökningen ligger nya tvättmaskiner och torktumlare, bredband och fiber samt belysning i topp när det gäller inköp till bostadsrättsföreningarna. Värmepumpar och solceller står också på inköpslistan hos många. Något som bland andra Caverion redan märkt.

”Solceller har ökat enormt mycket på sistone.Vi kommer att få se en tresiffrig ökning under de närmaste åren.”

Fredric Dahlgren, Caverion.

–Solceller har ökat enormt mycket på sistone. Under det senaste året har vi sett en 50-procentig ökning och utvecklingen är bara i sin linda. Vi kommer att få se en tresiffrig ökning under de närmaste åren, säger Fredric Dahlgren.

Energiteknik är efterfrågad. Samtidigt missar många bostadsrättsföreningar möjligheter till energieffektivisering, menar Hans Söderström, expert hos Installatörsföretagen.

Hans Söderström, Installatörsföretagen.

– Det som inte efterfrågas enligt undersökningen är teknik för styrning, sensorer och dylikt, som kan hjälpa till att minska energianvändningen i fastigheter. Det är synd, säger han.

Även Fredric Dahlgren vittnar om att styr- och reglerteknik ofta är något som bostadsrättsföreningar glömmer bort. På samma gång ingår styrning ofta i paket med andra lösningar, för exempelvis ventilation. Att arbeta med helheten och ta hjälp av företag som har bred kompetens inom fastighetsdrift rekommenderas, inte minst för att klara lagkraven.