Logga in

Så blir de nya reglerna för enskilda avlopp

Publicerad
10 apr 2017, 13:15

Snart kommer nya tuffare lagkrav för enskilda avlopp och obligatorisk certifiering av entreprenörer.

Den tiden är förbi när ett enskilt avlopp kunde bestå av en slamavskiljare och ett rör ut i ett dike. I Sverige finns det närmare en miljon fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. Med dagens takt skulle det i genomsnitt ta 45 år att åtgärda alla undermåliga avlopp.

Helt oacceptabelt, inte minst med tanke på miljön, ansåg regeringen och gav Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) uppgift att utreda VA-sektorns sorgebarn, de enskilda avloppen. Utredningen ligger nu hos Miljö- och energidepartementet som skickat ut den på remiss, till bland andra VVS Företagen/Installatörsföretagen.

”Tillsynsprocessen har misslyckats när en fjärdedel av alla anläggningar inte uppfyller kraven.”

Patrik Ellis, vice vd på Baga.

På vatten och avloppskonferensen nyligen i Norrköping stod de flesta tunga VA-aktörer bakom förslaget om krav på certifiering för entreprenörer. Marknaden har redan börjat förbereda sig för certifieringskravet.

Patrik Ellis, Baga.

– För ett år sen kopplade vi in certifieringsorganet Kiwa Sverige, målet är att entreprenörer ska kunna certifiera sig där om ett år, säger Patrik Ellis, vice vd på VA-företaget Baga Water Technology AB.

– Vi har gemensamma utmaningar i branschen. Tillsynsprocessen har misslyckats när en fjärdedel av alla anläggningar inte uppfyller kraven. Dessutom är det så att en stor andel av minireningsverken inte fungerar, tillägger han.

Konkurrenten Fann VA-teknik AB tycker också att man är väl rustad för förändringarna och har redan auktorisation för sina installatörer.

Axel Alm, Fann.

– Branschen upplever en osäkerhet i väntan på att lagförslaget ska börja gälla. Många slutkunder vill inte installera någon anläggning just nu eftersom kraven på dem kan komma att ändras. Och under tiden som det drar ut ser vi en stor risk att marknaden viker, säger Axel Alm, vd på Fann VA-teknik.

Men Axel Alm tror ändå att Fann kommer att klara förändringarna väl.

– Vi erbjuder i dag alla tekniklösningar. Då minireningsverk går tillbaka gynnas andra lösningar. Vår centrala kompetens ligger inom markbaserad rening och det är det som gynnas av den föreslagna förordningen. Vi ser ett teknikskifte mot modernare prefabricerade lösningar och vi har fjärde generationens produkter på gång. Vi kommer att lansera produkter under våren som är förberedda för den nya lagstiftningen.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 1 maj 2017.

FAKTA/Certifiering för enskilda avlopp

  • Branschorganisationerna är lämpligast att sköta certifieringen, menar HaV.
  • Vid fel kan certifikatet dras tillbaka från entreprenören.
  • Om en entreprenör som inte är certifierad ändå anlägger ett avloppssystem ska miljösanktionsavgifter dömas ut.
  • För att bli certifierad måste man genomgå ett standardiserat test där det kontrolleras att personens kunskapsnivå är tillräcklig hög, enligt HaV:s förslag.
  • I lagförslaget ingår också krav på kontroll av enskilda avlopp vart tionde år, men enbart för nya avloppsanläggningar.