Logga in

Här finns landets värsta avlopp

Publicerad
10 apr 2017, 08:00

Det län som är sämst på att hantera enskilda avlopp har 126 års åtgärdstid, enligt Aktionsgruppen Små Avlopp.

De nya reglerna för enskilda avlopp som är på gång ställer krav på kontroller av nyanlagda enskilda avlopp.

– Kontroller är bra, men det är viktigt att de gäller både nya och gamla avloppsanläggningar. Vi har i dag 180 000 enskilda avlopp som har varit olagliga sedan slutet av sextiotalet och det skulle kännas absurt om de nya reglerna inte skulle gälla dem, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Den årliga kommunenkäten har besvarats av 99 procent av landets kommuner. Resultatet visar att under förra året beviljades det totalt i landet 21 200 tillstånd för att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp.

De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp.För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson.

Åtgärdstid för enskilda avlopp

Ranking/län   Åtgärdstid

1. Jönköpings län   23 år

2. Gotlands län   25 år

3. Kronobergs län   25 år

4. Sörmlands län   27 år

5. Hallands län   31 år

6. Stockholms län   36 år

7. Kalmar län   36 år

8. Skåne län   38 år

9. Västmanlands län   38 år

10. Östergötlands län   41 år

11. Västra Götalands län   42 år

12. Uppsala län   43 år

13. Blekinge län   51 år

14. Örebro län   52 år

15. Värmlands län    70 år

16. Jämtlands län   80 år

17. Västerbottens län   81 år

18. Gävleborgs län   82 år

19. Norrbottens län   89 år

20. Dalarnas län   94 år

21. Västernorrlands län   126 år

Genomsnitt   45 år

Källa: Aktionsgruppen små avlopp, ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Enkäten genomfördes under februari 2017.