Logga in

Därför gör branschen tummen ner

Publicerad
6 feb 2017, 10:39

“Jag kan inte förstå hur bötesbeloppet står i proportion till brottet. Vad kan hända timmarna mellan arbetsdagens slut och midnatt?” undrar en företagsledare i Småland som vill vara anonym.

Systemet med personalliggare får dåligt betyg av installationsföretag som VVS-Forum pratat med. Praktiska problem uppstår exempelvis med in- och utloggningen. “Den största nackdelen är att vi inte får använda personalliggarsystemet även för tidredovisningen”, menar Hillevi Skötte, vd på Ventab i Göteborg.

 Hillevi Skötte, vd på Ventab

Hillevi Skötte, vd, Ventab, Göteborg

– Eftersom vi mest gör stora entreprenader ligger vi i de flesta fall under en generalentreprenör och då är det inga större problem. Våra montörer loggar då in med sina ID06-kort och det har i huvudsak fungerat bra. Svårare är det när det gäller jobb där man inte kan stänga in byggarbetsplatsen, som ROT-projekt. Då är det otydligare inom vilka entreprenader regelverket gäller.

– Det kan till exempel handla om arbete i tre olika fastigheter, men som ligger i samma entreprenad. Det kan då dels rent praktiskt vara svårt att föra en liggare för olika fastigheter, dels vara oklart om entreprenaden omfattas av reglerna. Den största nackdelen annars är att vi inte får använda personalliggarsystemet även för tidredovisningen. Det hade varit enklare för alla parter. Då hade vi haft ett tidsystem som alla var överens om och sluppit från ett moment.

 Patrik Persson, vd på Rörläggaren.

Patrik Persson, vd, Rörläggaren, Malmö

– I de flesta av våra uppdrag ansluter vi till befintliga system som någon byggentreprenör har. Det finns även en del projekt där vi tillhandahåller systemet och vi har handlat upp en lösning för det. I båda fallen har det fungerat bra. Jag trodde att det skulle bli mer problem än det har blivit. Och man får inte glömma bort att syftet med reglerna är gott.

 Anonym företagsledare.

Anonym företagsledare i småländsk stad

– Det kostar 12 500 kronor att glömma logga ut. Och då gäller inte den automatiska utloggningen vid midnatt, utan det ska vara en manuell utloggning. Detta ska även kunna kontrolleras via loggningshistoriken och då blir man ju verkligen mörkrädd. Vi har 15 montörer och att någon glömt, eller kommer att glömma detta är ju ganska troligt. Jag kan inte förstå hur ”bötesbeloppet” står i proportion till ”brottet”. Vad kan hända timmarna mellan arbetsdagens slut och midnatt?

 

FAKTA/Personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.