Logga in

Svenskarna mest nöjda med VA

Publicerad
15 dec 2016, 16:09

Vatten och avlopp, VA, är den kommunala tjänst som toppar på flera områden när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt invånarnas inställning till samhällsservicen inom kommuner, landsting och regioner.

SKI har mätt kommuninvånares inställning till samhällsservice på en rad olika punkter, som till exempel nöjdhet, produktkvalitet, förväntningar och prisvärdhet.

På två områden toppar vatten och avlopp: nöjdhet och produktkvalitet. När det gäller nöjdhet ges betyget 76,4 på en 100-gradig skala, vilket är en liten tillbakagång sedan förra året då betyget uppgick till 81,2. För produktkvalitet ges betyget 90,9, också det en mindre tillbakagång från 2015 då betyget var 91,3.

Sämst nöjdhetsbetyg fick väghållning samt individ- och familjeomsorg med betyget 54,1. Sämst betyg, 55,5, för produktkvalitet fick de offentliga huvudmännens information till allmänheten.

Totalt har 2 200 personer deltagit i studien, som genomfördes under perioden oktober-november.

Läs undersökningen här.