Logga in

Bostadsbyggandet fortsätter öka

Publicerad
17 nov 2016, 13:08

Omkring 48 900 nya lägenheter började byggas i landet under de tre första kvartalen 2016. Det är 39 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2015, då omkring 35 100 lägenheter började byggas. Det visar nya, preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I flerbostadshus påbörjades cirka 38 900 lägenheter under första kvartalet, vilket är 41 procent fler än 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, drygt 10 000 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 34 procent fler än samma period 2015. Nästan hälften, 46 procent, av de påbörjade lägenheterna i flerbostadshus är hyresrätter.

I storstäderna är ökningen mest markant. I Stor-Stockholm har bostadsproduktionen ökat från 10 300 lägenheter (januari – september 2015) till 13 800 lägenheter samma period 2016.

I Stor-Göteborg ökade bostadsbyggandet från 3 600 lägenheter de tre första kvartalen 2015 till 4 500 lägenheter motsvarande tid 2016.

I Stor-Malmö ökade bostadsbyggandet från 2 900 (januari – september 2015) till 3 200 lägenheter för motsvarande period 2016.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2016 uppräknade med 19 procent.

Läs mer om statistiken här.