Logga in

Rekordår för installationsbranschen

Publicerad
5 okt 2016, 13:45

Den totala uppgången för installationsbranschen beräknas bli rekordhöga 7 procent för 2016. Det framgår av Installatörsföretagens nya konjunkturrapport som tagits fram i samarbete med analysföretaget Industrifakta.

Hushållens höga konsumtion i kombination med en kraftig ökning av investeringar för husbyggnationer ger installationsbranschen stark tillväxt under 2016. Redan under det första halvåret i år uppgick installationsmarknaden till totalt 64,3 miljarder kronor. Samma period 2015 var siffran 55 miljarder kronor.

– Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och bra investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byggmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del, säger Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande. 

Den totala uppgången för installationsbranschen 2016 väntas bli 7 procent, förra året var den 3 procent. Nästa år beräknas utvecklingen återgå till mer normal nivå omkring 3 procent. Positivt bidrag ger förutom bygginvesteringar ett ökande intresse för energieffektiva lösningar inom både VS- och elteknikområdet.

Två gånger om året sammanställer Installatörsföretagen i samarbete med analysföretaget Industrifakta installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.

Läs mer om utvecklingen och prognosen för VS-marknaden i nästa nummer av VVS-Forum, 10/2016, som kommer ut den 21 oktober.