Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

Publicerad 7 okt 2016, 10:49

Bara knappt hälften, 47 procent, av svenska fastighetsägare tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det visar en undersökning från VVS-Fabrikanternas Råd. ”Oroande”, tycker Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

– För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen, säger Anders Mårtensson i ett pressmeddelande.

Bland fastighetsägare som äger offentliga lokaler trodde 57 procent att de skulle klara minskningen medan motsvarande siffra för ägare av privata lokaler var 35 procent. Bland ägare av flerbostadshus var motsvarande siffra 44 procent.

– Det finns stora möjligheter att spara energi med hjälp av VVS-installationer. Vi ser att det finns en missuppfattning om att investeringar i energibesparingar i fastigheter är olönsamma. Men faktum är att det ofta är en god investering som återbetalar sig snabbt, säger Anders Mårtensson.

Byggnader står för cirka 35 procent av all energianvändning i Sverige varav det mesta går till att värma och kyla byggnader samt till varmvatten. Genom att exempelvis använda energieffektiva blandare och armaturer kan ett hushålls vatten- och energiförbrukning minska med över 30 procent. Under Almedalsveckan i år redovisade både FM Mattsson Mora Group och Villeroy & Boch projekt där man uppnått goda besparingsresultat.

Under hösten kommer VVS-Fabrikanternas Råd att arrangera flera lokala mässor, Fastighetsfokus VVS, runt om i landet där energi, ekonomi och VVS-installationer kommer att belysas.

Undersökningen har genomförts av Prognoscentret på uppdrag av VVS-Fabrikanternas Råd under maj 2016. 137 fastighetsägare som äger bostäder och privata samt offentliga lokaler intervjuades.