Så vill bostadsministern minska byggkrånglet

Publicerad 19 sep 2016, 10:59

Mer pengar till mindre krångel. Satsningen kommer i regeringens höstbudget, men släpps redan nu.
– Byggprocesserna ska gå snabbare och effektivare. Och det ska bli enklare, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till nyhetsbyrån TT.

Regeringen lägger 55 miljoner kronor på mindre regelkrångel och snabbare byggtider i höstbudgeten, som presenteras i sin helhet i morgon den 20 september. Satsningen ska gå till fler handläggare hos länsstyrelserna och mer pengar till Boverket i budgeten för 2017.

Bland annat får länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år för att snabbare handlägga plan- och byggärenden.

– Vi fortsätter att ställa tuffare krav på länsstyrelserna, men då måste man vara beredd att ge dem mer pengar, säger Peter Eriksson till TT.

Boverket får samtidigt tio miljoner kronor extra för se över byggreglerna – för att ”minska regelkrånglet successivt”, som Peter Eriksson uttrycker det. Ovanpå detta 15 miljoner kronor för att utbilda handläggare på bygg- och planområdet.

Boverket får även i uppdrag att lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan åta sig att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum. Detta för att bidra till ökad energieffektiviserande renovering av det befintliga bostadsbeståndet.

VVS-Forum intervjuade bostadsministern i augusti och frågade om de 22 stegen, som han presenterade i juni, räcker för att bygga 700 000 bostäder som behövs till år 2025.

– Nej, det gör det nog inte. Några av de viktigaste sakerna står inte heller på listan, som politiskt engagemang. Det politiska engagemanget ute i kommunerna är egentligen huvudfrågan. Om viljan finns tar kommunerna fram mark att bygga på, detaljplaner med mera, svarade Peter Eriksson.

Skattefrågor som ränteavdrag, fastighetsskatten och flyttskatten saknas också i 22-punktslistan. Peter Eriksson öppnade dock för att regeringen ville förändra någon eller några av skatterna, något som lär ha varit på gång i de blocköverskridande samtalen om bostadskrisen som havererade i juni.

I budgeten läggs nu ett förslag om slopat tak i uppskovsreglerna vid försäljningen av en bostad, det vill säga en säljare får rätt att skjuta upp hela reavinstskatten. I dag finns ett tak för det beloppet. Tanken är att det ska öka rörligheten på bostadsmarknaden, men flera remissinstanser tror att den effekten blir väldigt marginell.