Logga in

Tarmbakterier i dricksvattnet i Helsingborg och Höganäs

Publicerad
22 aug 2016, 16:31

Invånarna i centrala och norra Helsingborg och Höganäs rekommenderas att koka dricksvattnet efter att tarmbakterien enterokocker upptäckts vid provtagning av tappvattnet.
– Det är enbart på en provtagningspunkt som vi har hittat enterokocker, men resultatet är tyvärr otjänligt och därför vill vi som en säkerhetsåtgärd uppmana alla berörda kommuninvånare i centrala och norra Helsingborg att koka sitt dricksvatten och vattnet till matlagning, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning dricksvatten på NSVA, i ett pressmeddelande.

Kokningsrekommendationen innebär att berörda ska koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända. Höganäs kommun rekommenderar samtliga invånare i Höganäs kommun att göra detsamma. Nya provsvar väntas tidigast klockan 22.00 onsdag kväll.

Helsingborg och Höganäs får vatten från Sydvatten via vattenverket Örbyverket i Helsingborg. Det regionala VA-bolaget NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp), Sydvatten och Höganäs kommun tar kontinuerligt vattenprover i ledningsnäten. Den senaste veckan har låga halter av bakterier påträffats i några av Sydvattens provpunkter på ledningsnätet. De första var helt rena, men analyssvaren på proven som togs under fredagen visade på förekomst av tarmbakterien enterokocker.

I dagsläget är det fortfarande oklart hur bakterierna har kommit in i dricksvattnet. NSVA arbetar för fullt för att lokalisera problemet.

– Vi har utökad provtagning i Helsingborg och klorerar vattnet i vattentornet. Detta medför doft av klor, vilket är ofarligt. För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet genomförs kraftiga spolningar, vilket kan medföra lägre tryck i vissa områden, förklarar Jonas Håkansson.

Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i Helsingborgs stad och Höganäs kommun.