Samordnare ser över byggkapacitet

Publicerad 16 aug 2016, 10:20

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson till samordnare för att se över att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för att kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande.

– Jag ser att en avgörande fråga för att lösa bostadsbristen är att lösa den brist på arbetskraft som i dag är ett problem inom byggbranschen. Redan före jul ska Pia Enochsson och Tommy Andersson presentera sina förslag på åtgärder, säger Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Pia Enochsson är nyligen pensionerad från Skolverket där hon var avdelningschef. Hon var tidigare statssekreterare (S) och därefter generaldirektör, först för Glesbygdsverket 1998–2003 och sedan för Myndigheten för skolutveckling från 2004 till dess avveckling 2008. Från 2009–2013 var hon generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Pia Enochsson är i dag ordförande för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen)

Tommy Andersson är nyligen pensionerad avtalssekreterare och vice ordförande på fackförbundet Skogs-, Trä- & Grafisk Bransch (GS-facket) där han varit sedan 1998. Han har parallellt med detta också varit ordförande för UNI Global Union, Graphical & Packaging sedan 2009. Tidigare har han även varit fackligt engagerad på Byggnads.

Samordnarna har i uppdrag att:

  • Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen.
  • Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter.
  • Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 20 december.