Nu förbjuds bisfenol A vid relining av tappvattenrör

Publicerad 3 jul 2016, 12:38

Regeringen förbjuder nu det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) vid relining av tappvattenrör, tre år efter VVS-Forums avslöjande.
– Människor måste kunna lita på sitt dricksvatten, inte minst småbarnsföräldrar. Det kan vi inte kompromissa med, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

Det var våren 2013 som VVS-Forum avslöjade att Kemikalieinspektionen upptäckt halter av BPA i dricksvatten hos boende som fått sina dricksvattenledningar relinade. Studier visar att BPA är skadligt i låga doser och att det kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. För att skydda framförallt spädbarn förbjuder regeringen nu ämnet vid relining, det vill säga gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.

På förra årets Almedalsvecka lovade dåvarande miljöministern Åsa Romson (MP) att BPA ”inom kort” skulle förbjudas i samband med relining. Det tog ett år.

En statlig utredning hade tidigare föreslagit att tvåkomponentsepoxi skulle förbjudas. Utredningen visade att det främst var felaktig hantering av tvåkomponentsepoxi som gjorde att BPA riskerade att läcka ut i tappvatten. Men nu förbjuds således BPA helt och hållet i samband med relining.

– I Sverige används redan mer miljövänliga metoder för renovering av vattenrör och vi vill förhindra att BPA börjar användas igen. Från och med 1 september 2016 förbjuds därför ämnet, säger miljöministern.

Den 6–7 juli förväntas EU-kommissionen fatta beslut om att förbjuda användningen av BPA i så kallat termopapper som används för bland annat kvitton och biljetter. Sverige har medverkat aktivt för att EU ska ta ställning i frågan.