Innovativ miljö- och klimatteknik ska skapa smarta städer

Publicerad 1 jun 2016, 13:13

Statsminister Stefan Löfven (S) presenterade i dag fem strategiska samverkansprogram, som ska möta viktiga samhällsutmaningar för Sverige. Ett av programmen är Smarta städer och omfattar innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva, kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och upprätthållas. De fem programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) har koordinationsansvar för programmen. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att bistå i arbetet med samverkansprogrammen under perioden 2016–2018.

Innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering ska skapa Smarta städer. Ansvariga ministrar för programmet är: Mikael Damberg, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), miljöminister Karolina Skog (MP) samt samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S),

Övriga fyra samverkansprogram är Nästa generations resor och transporter, Cirkulär biobaserad ekonomi, Life Science samt Uppkopplad industri och nya material.