Ahlsell förvärvar Prevex

Publicerad 28 jun 2016, 09:54

Ahlsell förvärvar av samtliga aktier i Prevex, som omsatte cirka 350 miljoner kronor 2015. Prevex är en specialiserad järnhandel för proffs med en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö, uppger Ahlsell i ett pressmeddelande.

Bolaget har 102 anställda och säljer främst till lokala bygg- och uthyrningsföretag genom två butiker i Göteborg och en i Malmö.

– Göteborg och Malmö med omnejder är viktiga tillväxtmarknader för Ahlsell och förvärvet stärker vår position i dessa regioner. Prevex har haft en framgångsrik resa under de senaste åren och tillsammans ska vi fortsätta den resan, säger Ahlsells koncernchef Johan Nilsson i ett pressmeddelande.

Prevex fortsätter att verka under eget varumärke och egen organisation. Ledningen stannar kvar i bolaget.

– Vi har sökt en ägare som kan bidra till att utveckla bolaget industriellt. Med Ahlsell som ägare kan vi förstärka Prevex marknadsposition och erbjuda våra kunder nya logistik- och distributionslösningar, säger Prevex vd Conny Holmberg.

Affären, som förväntas slutföras under augusti, kräver godkännande från Konkurrensverket.