Stort utbud av fastighetsvärmepumpar

Publicerad 25 maj 2016, 10:54

Värmepumpar i större fastigheter är något som värmepumpbranschen tror mycket på. Det visar VVS-Forums marknadsöversikt och intervjuer med några av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.

Enligt statistik från branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ökar försäljningen av fastighetsvärmepumpar stabilt sedan ett par år. ”En positiv trend”, säger föreningens vd, Per Jonasson, till VVS-Forum.

Fortfarande dominerar fjärrvärmen i större fastigheter. Konkurrensen från värmepumpar är inte särskilt hård, den finns på marginalen, uppger Energiföretagen Sverige.

Fastighetsägarna är inte lika odelat positiva som värmepumpbranschen. Det framgår av den enkät som vi gjort. Man påpekar bland annat att kalkylerna inte alltid håller vad de lovar.

Detta har naturligtvis uppmärksammats av de leverantörer som VVS-Forum varit i kontakt med. De framhåller att uppvärmningssystemen i stora fastigheter är komplexa och signalerar att de satsar alltmer på både kompetenshöjande åtgärder samt ett mer aktivt och längre deltagande i inköps-, projekterings- och installationsprocessen.

Läs mer i VVS-Forums nr 5/2016.

Köp detta nummer av tidningen eller teckna prenumeration här.