Krav på kollektivavtalsvillkor vid upphandlingar

Publicerad 19 maj 2016, 09:22

Regeringen lägger i dag fram ett skarpt förslag om hur upphandlande myndigheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtalsvillkor i offentliga upphandlingar. Det framgår av en debattartikel av civilminister Ardalan Shekarabi (S) och statsminister Stefan Löfven (S) i Dagens Nyheter i dag.

Förslaget på de nya reglerna för offentlig upphandling presenteras i en lagrådsremiss. Så här skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi:

”Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. I Sverige ska arbetstagare jobba under schysta villkor.”

Varje år upphandlar landets offentliga sektor varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Den offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP och sysselsätter en betydande del av befolkningen. Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av offentlig sektor och som finansieras med allmänna medel motsvarar i dag cirka 33 procent av de offentliga utgifterna.

Enligt regeringen ska de nya reglerna förenkla och effektivisera upphandlingen. I den nya lagen föreslås bland annat bestämmelser som innebär ökade möjligheter för upphandlande myndigheter att förhandla om anbuden i en upphandling eller använda så kallad konkurrenspräglad dialog. Vidare införs inrättandet av innovationspartnerskap som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad.

Lagförslaget ska också sätta stopp för lönedumpning på arbetsmarknaden, enligt regeringen.

De obligatoriska villkoren som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Innan obligatoriska villkor bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att lämna uppgifter om villkoren.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Läs lagrådsremissen här.

FAKTA/ De nya upphandlingsreglerna

  • Myndigheter ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid, om det går att fastställa. Även andra villkor om exempelvis försäkringar och pensioner får ställas.
  • Villkoren som leverantören minst ska uppfylla är den lägsta nivån enligt kollektivavtalet och får inte vara lägre än enligt lag. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kunnat lämna uppgifter om villkoren.
  • Leverantörer som bryter mot och/eller ger onormalt låga anbud som inte stämmer överens med miljö-, social- och arbetsrättsliga regler får uteslutas.