Toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön förbjuds

Publicerad 25 apr 2016, 09:19

Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har nyligen fattat beslut om införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön. De nya reglerna innebär att utsläpp av toalettavfall inte kommer att vara tillåtet från nya fartyg från och med 2019 och för redan befintliga från och med 2021.

Förbudet mot toalettavfall från passagerarfartyg ska leda till minskad övergödning i Östersjön.

– Jag är glad att vi nu äntligen får ett förbud mot toalettavfall i Östersjön. Från svensk sida har vi arbetat mycket aktivt med denna fråga. Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), i ett pressmeddelande.

De nya reglerna som nu införs ligger i linje med regeringens maritima strategi och kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö, enligt pressmeddelandet från regeringskansliet.

– Förbudet bidrar till en mer hållbar sjöfart. Genom en bättre miljö i Östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö, säger Anna Johansson.