Hög radonhalt gav hyresnedsättning

Publicerad 26 apr 2016, 16:52

Radonhalt som ligger över Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m³ är ett allvarligt och befogat obehag för de boende och kan ge rätt till nedsättning av hyran. Det har Högsta domstolen nu fastslagit i ett rättsfall. Men hyran reducerades bara för tiden efter det att hyresgästen hade påtalat bristen.

I en hyreslägenhet i en fastighet av blå lättbetong hos Uppsalahem översteg radonhalten 200 Bq/m³ – det riktvärde för radon som gäller enligt Socialstyrelsen sedan juni 2004. Dessförinnan var riktvärdet 400 Bq/m³.

Hyresgästen begärde i september 2010 nedsättning av hyran för tiden från 2004, det vill säga från den tidpunkt då det nya riktvärdet började gälla. Uppsala tingsrätt gav honom rätt men Hovrätten beslutade senare att ett överskridet riktvärde inte var tillräckligt skäl för hyresnedsättning.

Hovrättens dom överklagades och nu har alltså Högsta domstolen slagit fast att hyresgästen har rätt till 15 procent nedsättning av hyran – men bara från september 2010.