Satsning på kvinnor och förnybar energi

Publicerad 8 mar 2016, 13:12

I vår startar bygget av Lindbäcks Byggs husfabrik i Piteå. I december 2017 invigs anläggningen och då ska den vara helt försörjd av förnybar, delvis egen, energi och hälften av den personal som behöver rekryteras ska utgöras av kvinnor.

Den nya anläggningen beräknas sysselsätta cirka 150 personer. Runt ett 60-tal kommer att behöva nyrekryteras. Målet är att hälften ska vara kvinnor.

– Vi ser redan idag att det finns ett stort intresse för att jobba hos oss, både bland kvinnor och män och det är vi såklart glada för. Nu inleder vi rekryteringsprocessen och vi kommer att lägga stor vikt vid att hitta medarbetare som passar bra in i våra arbetslag, såväl i kompetens som personliga egenskaper, berättar Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks Bygg, i ett pressmeddelande.

Den nya produktionsanläggningen som byggs på Harholmen i Piteå hamn ska också försörjas av förnybar energi. En lokal fjärrvärmelösning, där Lindbäcks Bygg tar hand om överskottsvärmen från grannen Sunpine AB, ska trygga värmebehovet.

Fabrikens elbehov ska tillgodoses genom en egen solcellsanläggning.

– Vi vill att vår nya moderna anläggning ska vara så miljömässigt hållbar som möjligt och därför investerar vi i solpaneler. Panelerna kommer att generera hela vårt behov av el för att driva anläggningen, säger Stefan Lindbäck.

Placeringen i Piteås hamn möjliggör transport av gods till sjöss, i stället för i dag på landsväg med lastbil.

– Nästa steg i utvecklingen av anläggningen är att göra klart med en hållbar lösning när det gäller transporter via fartyg, avslutar Stefan Lindbäck.