NCC energieffektiviserar 211 hyresrätter

Publicerad 16 mar 2016, 14:38

Nu inleder NCC den andra etappen av renoveringen av Araby-området i Växjö med 211 lägenheter. Energianvändningen i husen ska halveras och i ett testhus installeras bland annat solfångare och avloppsvärmeväxlare. Bravida och OCM Vent får förnyat förtroende i den andra etappen med totalentreprenaderna för VS respektive luftbehandling.

Kvarteret Alabastern har drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde Araby, som byggdes i slutet av 1960-talet. NCC har sedan 2015 renoverat 90 av lägenheterna och de sista hyresgästerna i den första etappen flyttar in i april i år. Beställare är allmännyttiga Växjöbostäder.

Nu har NCC fått i uppdrag att renovera resterande 211 lägenheter, som fanns med som option i den tidigare upphandlingen. Den andra etappen inleddes i förra veckan och projektet avslutas i början av 2019.

Energieffektivisering är ett av de viktiga målen med renoveringen. Projektet ingår som en del i Ready, ett EU-finansierat program där Växjö som enda svenska kommun deltar. EU-programmet syftar till att testa innovativa lösningar och renovera på ett sätt som minst halverar energianvändningen

– Det är intressant att vara med i en renovering som ligger så i framkant. Förutom de energieffektiviseringsåtgärder som vi använder i hela området, kommer vi också att prova nya lösningar i ett testhus, säger Niclas Couchér, projektchef på NCC Building, i ett pressmeddelande.

I testhuset installeras till exempel solfångare/-paneler för att generera el och värme, värmeåtervinning från avloppsvatten samt IT-lösningar för att visualisera el- och vattenförbrukning för hyresgästerna.

Energianvändningen beräknas efter renoveringen minska till 75 kWh/m² och år i hela området, jämfört med dagens cirka 150. I testhuset är målet att nå 36 kWh/m² och år. Halveringen uppnås genom tilläggsisolerade takbjälklag, energieffektiva fönster, välisolerade väggar innanför balkongerna samt ventilation med FTX-aggregat.

Under renoveringen flyttar de boende till tillfälliga bostäder under cirka elva veckor. Det beror på att NCC byter ut samtliga kök och badrum, alla elledningar samt vatten- och avloppsrör i lägenheterna. Invändigt får lägenheterna nya golv och ytskikt invändigt. De får även säkerhetsdörrar.

Ordervärdet för NCC är cirka 189 miljoner kronor.