Kopparrör fasas ut från nya Svanen-märkta hus

Publicerad 21 mar 2016, 09:39

Svanen miljömärkning har fattat beslut om att i sina nya kriterier kraftigt reducera installation av kopparrör i Svanen-märkta hus. Det uppger organisationen Svenskt Vatten, som länge drivit på för att nya Svanen-märkta hus kraftigt ska reducera användning av kopparrör och byta till rör av rostfritt stål. 

Omkring 50–75 procent av den koppar som kommer till reningsverken härstammar från fastigheternas kopparrör, enligt Svenskt Vatten, som skriver så här:

”Att fasa ut kopparrör från nybyggnation är därför viktigt för att förbättra kretsloppet av näringsämnen mellan stad och land – en viktig del i den cirkulära ekonomin.”

Myndigheten Stockholm Vatten konstaterar att kopparhalten i slam från reningsverken i Bromma och Henriksdal har ökat de senaste åren och att koppar i slam till största delen härrör från läckage från kopparrör och andra installationer av koppar.

De nya kriterierna ska börja gälla under 2017.

Läs mer om kriterierna här.