Antalet konkurser fortsätter minska

Publicerad 1 mar 2016, 10:22

Företagskonkurserna i Sverige fortsätter att minska. I februari har antalet företagskonkurser minskat med 14 procent jämfört med samma månad förra året. Trenden med minskade företagskonkurser håller med andra ord i sig, visar statistik från upplysningsföretaget UC. Bygg är en av de branscher med störst minskning.

– Vi ser en fortsatt positiv trend i antalet minskade företagskonkurser och året har börjat mycket bra för det svenska företagandet. Minskningen av konkurserna i februari ligger i linje med januari, vilket tyder på en stabil konjunktur för årets första två månader, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC i ett pressmeddelande.

Men bilden ser olika ut över landet. I Jämtlands län var minskningen störst i landet med 67 procent medan konkurserna i Kronoberg ökade med hela 400 procent.

Under årets två första månader är det några branscher som utmärker sig som ”vinnare”. Inom fastighetsservice samt restaurang och hotell har konkurserna i år minskat med 44 respektive 33 procent. Även byggindustri utmärker sig med en minskning på 20 procent.

Läs mer om hur konkurserna fördelar sig över landet här.