Nya EU-krav på skyddsutrustning

Publicerad 15 feb 2016, 11:03

Det Europeiska Rådet, som utöver rådets och EU-kommissionens ordförande består av EU-ländernas statschefer, har uppdaterat bestämmelserna från ett 25 år gammalt direktiv till en förordning för personlig skyddsutrustning för att ”förbättra konsumentsäkerheten och säkerställa en rättvis konkurrens mellan företag”, enligt ett pressmeddelande.

Personlig skyddsutrustning ska skydda mot alla typer av risker, exempelvis värme, lågor, kemikalier, flygande partiklar och mekaniska stötar. Detta gäller både på arbetsplatsen och i hemmet. Exempel på personlig skyddsutrustning är hjälmar, hörselkåpor, glasögon, andningsskydd, reflexvästar, knäskydd och säkerhetsskor.

– Skillnaden mellan det befintliga direktivet och den nya förordningen är mest juridisk. En förordning gäller direkt i alla EU:s medlemsländer. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, men det gäller redan i dag. Det är inte heller några av dagen skyddsprodukter som måste tas bort från marknaden, utan den nya förordningen kommer främst att beröra tillverkare och distributörer, säger Ann-Sofie Kero, handläggare på Arbetsmiljöverket som menar att den nya förordningen ska appliceras inom två år efter att den offentliggjorts i EU:s officiella organ, Official Journal, som enligt det Europeiska Rådets presstjänst sannolikt kommer att ske i april.

De nya bestämmelserna kommer att förbättra myndigheternas övervakning av marknaden, men ska inte belasta industrin med onödiga bördor eller ytterligare kostnader, enligt pressmeddelandet.

Rådets slutgiltiga antagande av förordningarna antogs den 12 februari 2016 och följer överenskommelser vid första behandlingen mellan rådet och Europaparlamentet i oktober 2015.

Genom den nya förordningen uppdateras de befintliga bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG. De nya bestämmelserna gäller varje enskild produkt som ska släppas ut och/eller tas i bruk på EU-marknaden för första gången.

Bestämmelserna omfattar hälso- och säkerhetskrav samt riskbedömningar som tillverkarna måste följa. De produkter som uppfyller hälso- och säkerhetskraven förses med CE-märkning.