Regelvidriga blandare marknadsförs av Svensk Byggtjänst

Publicerad 14 jan 2016, 13:24

Köksblandare som ger kokhett vatten strider mot Boverkets byggregler (BBR) och mot branschregler Säker Vatteninstallation. Trots det bidrar byggbranschens informationsföretag Svensk Byggtjänst till marknadsföringen av hetvattenblandare som ger temperaturer uppåt 100 °C. 

I ett nyhetsbrev från den 21 december från Byggkatalogen hos Svensk Byggtjänst publiceras en produktnyhet från amerikanska Insinkerator, hetvattenblandaren 3NI. Blandaren ger nära 100-gradigt vatten. I Byggkatalogens redaktionellt bearbetade text står det att blandaren ”erbjuder konsumenter nya sätt att uppdatera sitt kök”. Men enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler Säker Vatteninstallation får inte den här typen av hetvattenblandare installeras i svenska konsumenters kök.

Redaktionschefen för Byggkatalogen, Harald Holm, förklarar för VVS-Forum att redaktionen förvisso bearbetar texterna redaktionellt, men att man inte tar ansvar för faktauppgifter i leverantörens texter.

Kan man lita på att produkterna i katalogen inte bryter mot svenska byggregler?

– Nej, svarar Harald Holm, det kan man inte lita på. Ibland kan det vara så att en produkt är fullt laglig att sälja, men att den inte är laglig att använda.

Men borde ni inte upplysa om att just den här hetvattenblandaren enligt svenska byggregler inte får installeras i konsumenters kök?

– Vi borde inte ha publicerat den som en nyhet på det sättet vi gjorde. Lite olyckligt är det. Men den är ju inte olaglig att sälja och reglerna är ju formulerade så att det är funktionen som är otillåten, det vill säga man ska inte kunna skålla sig.

Men ni undanhåller informationen om att den inte får installeras?

– Man kan kanske förvänta sig att de som föreskriver den här typen av material kan byggreglerna.

Borde inte ni hjälpa konsulter och andra som föreskriver med information om att produkter i vissa fall är olagliga?

– Det kanske är en fråga som vi borde ta upp till diskussion, att vi på något vis kanske informerar om det. Vi bör nog förtydliga på något sätt i Byggkatalogen hur produkten kan och får användas. Det var i alla fall ett olycksfall att den var med i nyhetsbrevet.

Svensk Byggtjänsts egen VVS-expert Mats Östlund konstaterar i tidningen Energi & Miljös frågespalt (nr 7–8/2015) att det inte är tillåtet i att installera den här typen av blandare i ett nyproducerat kök. Han hänvisar till avsnitt 6:621 i Boverkets byggregler (BBR) där det bland annat står: ”För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.”

Branschregler Säker Vatteninstallation har samma krav som BBR, men de gäller både byte och nyinstallation av blandare. Där finns även kravet att temperaturen ska kontrolleras och kontrollen ska dokumenteras.

Som VVS-Forum skrivit tidigare har Quooker Sverige AB, som hittills dominerat marknaden för dessa produkter, försökt få acceptans för produkten hos Säker Vatten och Boverket, utan att lyckas.

– Quooker kan inte ingå i en Säker Vatten-installation, sa då Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten, till VVS-Forum.

Våren 2015 granskade också VVS-Forum försäljningen av hetvattenblandare (nr 5/2015). Den visade att de säljs till konsumenter i köksbutiker och på byggvaruhus som K-Rauta och XL Bygg runtom i landet.

VVS-Forums granskning visade att det fanns minst 20 hetvattenblandare på konsumentmarknaden. Bland dem dominerade Quooker, men även blandare från Thermex, Grohe, Insinkerator, Blanco och Quick & Hot marknadsfördes mot konsument.