Fem Ystadsskolor måste åtgärda brister i inomhusmiljön

Publicerad 13 jan 2016, 11:33

Fem skolor i Ystad fick 2013 anmärkningar på inomhusmiljön som ännu inte har åtgärdats, skriver Skånska Dagbladets nätupplaga. Ystad-Österlenregionens miljöförbund kräver nu att bristerna fixas senast den 29 april.

Miljöförbundet anmärkte 2013 på brister i inomhusmiljön på Ängaskolan, Backaskolan, Norreportskolan, Östra skolan och Sövestads skola. Det handlar framför allt om höga fukthalter, skriver Skånska Dagbladet. Dessutom upplevs Ängaskolans hemkunskapssal som mycket varm och dåligt ventilerad.

Samtliga åtgärdspunkter är förenade med vite.