Bostadsbolaget i Karlstad höll tyst om höga radonhalter

Publicerad 20 jan 2016, 13:11

Allmännyttiga Karlstads Bostads AB (KBAB) anklagas för att under flera år ha mörkat höga radonvärden, skriver Nya Wermlandstidningens (NWT) nätupplaga. I nästan hälften av lägenheterna i en fastighet översteg radonvärdena riktvärdet, men hyresgästerna blev inte informerade.

Vintern 2013 till våren 2014 pågick radonmätning i huset. I hyresgästen Thomas Holms lägenhet gjordes mätningar i två rum, vardagsrummet och barnrummet. Mätningarna visade radonvärden på 280 respektive 260 becquerel per kubikmeter luft. Riktvärdet är 200 becquerel per kubikmeter luft.

– Det gör mig riktigt irriterad. Det är möjligt att det inte innebär en överdriven risk för lungcancer, men de ska berätta vad mätningarna visat så jag själv kan ta ställning till om jag vill flytta och kräva någon åtgärd, säger Thomas Holm till NWT.

KBAB förnekar mörkning, men medger att ärendet inte hanterats på rätt sätt. Ewa Larsson arbetar sedan ett år tillbaka med radonfrågor på KBAB. Hon var därmed inte involverad när mätningarna skedde och resultaten redovisades.

– Jag vet inte hur det gick till då, säger Ewa Larsson till NWT och tillägger att den nuvarande gången är att mäta, få tillbaka rapporter och sedan informera hyresgästerna.