Skene Järn vann mot Svedbergs i hovrätten

Publicerad 22 dec 2015, 15:45

Hovrätten för västra Sverige har nu prövat tvisten mellan Svedbergs i Dalstorp och Skene Järn. Hovrätten fastställer tingsrättens dom vilket innebär att Svedbergs får betala motpartens rättegångskostnader om cirka 1,3 miljoner kronor plus ränta samt skriva ned fordran på Skene Järn med 9,5 miljoner kronor. 

Bakgrunden till tvisten var av våtrumssilikon som levererats till Svedbergs inte härdade och att glasskivor lossnade ur kundernas duschar.

Svedbergs menade att återförsäljaren Skene Järn var ansvarigt för felet och stämde företaget. Borås tingsrätt konstaterade i sin dom den 29 januari i år att Svedbergs inte kunnat visa att silikonet var felaktigt när det levererades.

Kostnaderna som hovrättens dom medför kommer att belasta Svedbergs under fjärde kvartalet i år.