Bravida besökte Wateraid-projekt i Zambia

Publicerad 1 dec 2015, 08:52

Drygt fem miljoner zambier har inte rent vatten och ännu fler saknar tillgång till toalett. Bravida samarbetar med organisationen Wateraid för att hjälpa Zambias befolkning.
– Det är små, enkla saker som gör skillnad, säger Dennis Östensson, projektledare på Bravida som nyligen kommit hem från en resa i Zambia tillsammans med Christoffer Bjuggfält, VVS-montör på Bravida.

År 2030 ska alla 16 miljoner invånare i Zambia i sydöstra Afrika ha tillgång till rent vatten och sanitet, enligt den zambiska regeringens mål. Men det är en lång väg kvar dit.

– Det var stor skillnad på de samhällen som inte fått tillgång på rent vatten och sanitet än, och de samhällen där Wateraid hjälpt till. Wateraids närvaro blir en start att börja bygga en infrastruktur som ofta drivs av kvinnorna, säger Dennis Östensson, i ett pressmeddelande.

Organisationen Wateraid arbetar för att länder med brist på vatten och sanitet ska få det grundläggande stöd som behövs för att bygga ett fungerande samhälle och ge hela befolkningen ett värdigt liv. Över 650 miljoner människor i världen saknar fortfarande tillgång till rent vatten. Drygt en halv miljon barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

– Bravida ligger i framkant vad gäller komfort och tekniska funktionslösningar i Norden. Därför är det naturligt för oss att stödja Wateraid som jobbar för rent vatten och sanitet genom tekniska lösningar, utbildning och infrastruktur i världens fattigaste samhällen, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida, i pressmeddelandet.

I nästa nummer av VVS-Forum (nr 12/2015, som utkommer den 18 december) skriver Dennis Östensson och Christoffer Bjuggfält själva om sina upplevelser från Zambia-resan.