Tillgängligheten släpar efter

Publicerad
18 nov 2015, 10:11

Fram till 2050 kommer antalet äldre (65+) öka med nästan 50 procent eller med nästan 900 000 personer. Den största ökningen kommer att ske i den äldsta åldersgruppen, 80+, där antalet män beräknas öka med mer än 140 procent och kvinnorna med cirka 90 procent. Men hur anpassade är våra bostäder till äldreexplosionen? VVS-Forum har granskat tillgängligheten med fokus på badrum.

För ett par år sedan tvingades 115 000 personer 65 + att söka akutvård på grund av olyckor. 65 000 av dessa hade skadats just i hemmet. Golv, dörrar, trösklar pekas ut som skadevållare, och badrum och toaletter är vanliga skadeplatser. Fallolyckor är de allra vanligaste och bara dessa beräknas kosta samhället nära 10 miljarder kronor per år. Uppgifterna kommer från en rapport, ”Skador bland äldre”, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade 2014.

En vanlig föreställning har i Sverige varit att nya generationer pensionärer är friskare än tidigare generationer. Ja vi lever längre, men inte som friska utan som skröpliga.

Citat hämtat ur rapporten ”Skador bland äldre”, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, juni 2014.

VVS-Forum har i nr 11/2015, som kommer ut på fredag den 20 november, skrapat på tillgänglighetsytan. Vi har kikat på en färsk statlig utredning, fått kommentarer från äldreminister Åsa Regnér (S), tittat på några anpassade produkter, pratat med ett par bostadsföretag i Göteborg och ett i Västerås, gjort en minienkät bland några bostadsföretag, träffat en tillgänglighetskonsult och en expert på Myndigheten för delaktighet.

Kanske kan vårt skrap på ytan medverka till att öka medvetenheten om behoven av bland annat anpassade badrum hos en boendegrupp som växer lavinartat – 65 år och äldre.

Här kan du teckna en prenumeration.