Karin Adalberth blev Årets innovatör

Publicerad
11 nov 2015, 14:59

Juryn för priset Årets framtidsbyggare har utsett Karin Adalberth till Årets innovatör för sitt arbete med att skapa ett hus som alstrar mer energi än det använder. Börje Göransson och Lars Tirén utses till Årets opinionsbildare för pionjärarbete inom energieffektivt byggande i kommuner. 

Karin Adalberth, som är doktor i byggnadsfysik, belönas med 750 000 kronor. Hon är hjärnan bakom huset ”Villa Åkarp” som är det första plusenergihuset i Sverige. Det innebär att huset inte bara är självförsörjande på energi, utan också till skillnad från passivhus, ger ett överskott av el som kan användas i andra fastigheter.

Juryns motivering lyder:

”Karin Adalberth har bidragit till utvecklingen av energieffektiva byggnader genom att ta steget vidare från passivhus med mycket låg energianvändning till att även inkludera tillförsel av förnybar energi för att nå plusenergihus. Detta har hon visat genom att ha utvecklat och byggt en energieffektiv villa med solpaneler som över året gör byggnaden till ett plusenergihus. Hon har därigenom demonstrerat att det går att samtidigt bygga kostnadseffektivt och miljöanpassat”.

Börje Göransson, tidigare för Finnvedsbostäder i Värnamo, och Lars Tirén, före detta vd för Eksta Bostads AB i Kungsbacka, utses till Årets opinionsbildare. De delar på 250 000 kronor för sitt pionjärarbete med utvecklig av förnybar energi och energieffektivt byggande inom den kommunala sektorn och i bostadsbranschen.

Juryns motivering lyder:

”Börje Göransson i Värnamo och Lars Tirén i Kungsbacka har som ansvariga för kommunala bostadsbolag i många år varit pådrivande i förverkligandet av passivhus, lågenergihus och utnyttjandet av solenergi. De har därigenom synliggjort och demonstrerat de tekniska och ekonomiska möjligheterna till ett mycket bättre byggande.”

– Årets framtidsbyggare har i teori och handling inte bara visat att man kan nå en väldigt låg efterfrågan på energi i byggnader genom effektivare energianvändning utan också att detta kombinerat med lokalt insamlad förnybar energi kan göra byggnaderna i stort självförsörjande med energi över året. Detta är utomordentligt intressant för framtiden, också långt utanför Sveriges gränser, och inte minst inför de förestående klimatförhandlingarna i Paris, säger Thomas B Johansson, juryordförande för Årets framtidsbyggare, i ett pressmeddelande.

Vid prisceremonin utsågs även åtta studenter vid Internationella miljöinstitutet och Campus Helsingborg vid Lunds universitet till Årets talang och belönades med mellan 20 000 och 30 000 kronor vardera.

Året framtidsbyggare delas årligen ut av Stiftelsen för energieffektivt byggande. Vinnarna har utsetts av en jury bestående av Maria Wetterstrand (samhällsdebattör och före detta språkrör i Miljöpartiet), Thomas B Johansson, (professor emeritus vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet), Willy Wredenmark (chefredaktör för tidningen Fastighetsvärlden) samt representanter från Svenska Hus och MVB.

Läs mer om priset här>>