Imtech får stort flygplatsprojekt

Publicerad 26 nov 2015, 11:02

Imtech har fått uppdraget att svara för VS-installationerna i en kombinerad helikopterhangar och administrationsbyggnad på flygflottiljen F 17 i Kallinge. Ordersumman är cirka 22 miljoner kronor, uppger Imtech i ett pressmeddelande.

Helikopterhangaren och flygledartornet ingår i Ronnebypaketet som innebär en omfattande tillbyggnad av flygflottiljen. Byggnadens totala bruttoyta är drygt 21 000 m2 med plats för 17 helikoptrar. 2017 kommer F17 att vara en av de flygflottiljer i Sverige som har flest flygplan och helikoptrar. Den beräknade kostnaden för hela projektet är 310 miljoner kronor.

– Det är många inblandade i projektet och åtskilliga kilometer rör som ska dras. Mängden installationer och hangarens storlek gör att förmågan att samordna och hantera logistik är avgörande. Något vi med glädje tar oss an, säger Roland Lönngren, filialchef för Imtech VS-teknik i Ronneby, i pressmeddelandet.

Hangaren ska stå färdig att tas i bruk före sommaren 2017 och installationsarbetet inleds i dagarna. Skanska är generalentreprenör, beställare och byggherre är Fortifikationsverket.

– Projektet är strategiskt viktigt för oss både ur lokalt och regionalt perspektiv. Med specialister inom kalkyl, inköp, projektering och samordning kommer vi att agera stöd till de lokala medarbetarna genom hela projektet, säger Patrik Nilsson, regionchef på Imtech, som tidigare har svarat för VS-installationerna i det nya flygledartornet.

– Det är hedrande att Skanska värderat vår kompetens och kapacitet vid val av partner för VS-entreprenaden. Att aktivt kunna medverka i större komplexa projekt är något som är helt i linje med våra mål, menar Patrik Nilsson.