En tredjedel av världens befolkning saknar toalett

Publicerad 19 nov 2015, 09:25

I dag den 19 november är det Internationella Världstoalettdagen, en dag för att uppmärksamma hur viktigt det är med toaletter och sanitet. En tredjedel av världens befolkning saknar toalett.

– Sverige har lovat satsningar för att 60 miljoner människor ska få förbättrad tillgång till sanitet och det löftet måste finansieras, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på Wateraid Sverige, som gett ut en ny rapport om toalettsituationen i världen.

Rapporten “It’s No Joke -¬ State of the World’s Toilets”, har rankat världens länder utifrån tillgången till toalett. Sämst tillgång till toaletter har invånarna i det krigsdrabbade Sydsudan, där över 93 procent av befolkningen saknar en toalett. I den industrialiserade världen ligger Ryssland på en föga hedrande förstaplats över de värsta toalettländerna. Fler än var fjärde ryss saknar en egen toalett, enligt rapporten.

I Japan, Australien och USA har alla tillgång till en privat toalett. Lite överraskande är det 0,7 procent av svenskarna som, enligt rapporten, saknar toalett.

– Nationella och internationella beslutsfattare måste finansiera och prioritera satsningar för att nå FN:s mål för en global hållbar utveckling. Mål 6, vatten, sanitet och hygien för alla människor överallt, är grundläggande för att utrota hunger och uppnå förbättrad hälsa, utbildning och jämställdhet.

– Toalettsituationen i världen måste förbättras genom politiska prioriteringar och långsiktiga satsningar på vatten, sanitet och hygien, både av nationella regeringar och av biståndsgivare som Sverige, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

 • Mer än 2,3 miljarder människor, var tredje person på jorden, saknar toalett.
 • Ett gram avföring innehåller nästan en miljon bakterier och 10 miljoner virus. När avföring inte hanteras sanitärt riskerar därför sjukdomar att spridas via händer, vatten och mat.
 • 314 000 barn dör varje år i diarré, orsakat av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. De flesta av dödsfallen hade kunnat undvikas med förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

De tio värsta toalettländerna i i-världen

(procent av befolkningen som saknar egen toalett)

 1. Ryssland 27.8
 2. Moldavien 23.6
 3. Rumänien 20.9
 4. Bulgarien 14.0
 5. Lettland 12.2
 6. Irland 9.5
 7. Makedonien 9.1
 8. Litauen 7.6
 9. Albanien 6.8
 10. Vitryssland 5.7