Byggandet ökade med 41 procent i flerbostadshus

Publicerad 19 nov 2015, 10:04

I flerbostadshus påbörjades totalt 27 700 lägenheter under de tre första kvartalen 2015, vilket är en ökning med hela 41 procent jämfört med 2014. Även ombyggnation ökar. Allt enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Totalt påbörjades byggandet av cirka 34 500 nya lägenheter i både flerbostadshus och småhus under de tre första kvartalen 2015. Det är 35 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2014 då 25 604 lägenheter började byggas, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 2 650 nya lägenheter under perioden jämfört med 1 927 lägenheter under 2014.