Ny strategi ska rena dricksvattnet

Publicerad 8 okt 2015, 12:05

Boverket ska utarbeta en strategi för att minimera hälsofarliga ämnen som bly och bisfenol A i material som är i kontakt med dricksvatten. Det uppdraget fick myndigheten av regeringen i dag.

Hälsofarliga ämnen i dricksvatten uppmärksammas ofta stort. Ett exempel är när VVS-Forum 2013 avslöjade att det fanns halter av det hormonstörande ämnet bisfenol A i relinade tappvattenrör. Ett annat exempel är Boverkets marknadskontroll 2011 som visade att fyra blandare av sammanlagt 120 testade överskred det dåvarande riktvärdet för bly, enligt den då anvisade testmetoden.

– Vår dricksvattenförsörjning är oerhört viktig. Ämnen som kan utsöndras i dricksvatten, till exempel bly och bisfenol, kan ha allvarliga hälsoeffekter. Nu ger vi Boverket i uppdrag att ta fram en strategi som i förlängningen syftar till att vårt dricksvatten även i framtiden ska vara rent, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), i ett pressmeddelande.

Strategin ska utgå från de förslag som presenteras i Dricksvattenutredningens delbetänkande, Material i kontakt med dricksvatten.

Uppdraget förutsätter en nära dialog mellan flera myndigheter. Boverket ska därför samråda med Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Swedac.