Luften döms ut i var fjärde skola

Publicerad 21 okt 2015, 13:32

Drygt var fjärde skola, 27 procent, fick anmärkningar på luftkvaliteten i en sammanställning som Arbetsmiljöverket gjort.
– I skolan finns bristande underhålls- och driftrutiner, bristande kommunikation mellan verksamhet och fastighetsförvaltare samt överlastade lokaler med för stora grupper, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, till VVS-Forums Tema Innemiljö.

Arbetsmiljöverket har utfört tillsynsinspektioner av arbetsmiljön i cirka 2 000 skolor runtom i Sverige. Resultatet vad gäller luftkvalitet och ventilationsanläggningar lämnar en hel del övrigt att önska.

– På Arbetsmiljöverket har vi noterat att inneluften i skolan diskuteras mycket. Bland annat därför har vi prioriterat frågor om luftkvalitet vid våra inspektioner. Vi framför krav på dokumenterade rutiner gällande städning av skolans lokaler och hänvisar också till Folkhälsomyndighetens ”allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar”, säger Adam Jansson.