Logga in

Så ska konsten bevaras

Publicerad
23 sep 2015, 14:29

Snart är det 150 år sedan Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm invigdes. Nu renoveras fastigheten under fyra år till en budget av drygt 1 miljard kronor. Resultatet ska bli ett modernt konstmuseum som håller hög standard vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. VVS-Forum har fått inblick i VVS-installationerna som ska bevara konsten.

Att renovera en museibyggnad från 1866 är ett komplext projekt med många motstridiga krav. Projektet leds av Statens fastighetsverk (SFV). En stor del av budgeten är avsatt till de tekniska installationerna.

Magnus Kruså– Det är stora installationer och mycket utrymme som är avsedda för dessa, framför allt är det ventilationen som tar mycket plats, men även alla rörsystem med undercentraler för kyla och värme tar mycket plats. När byggnaden uppfördes fanns inte ens elektricitet i byggnaden, den är inte byggd för modernt museiklimat heller, säger Magnus Kruså, specialist på VVS och inomhusklimat vid SFV.

Den tekniska utrustningen innefattar bland annat luftbehandlingsaggregat med avancerad styrning, kanaler och omfattande säkerhetstekniska system. Systemen får inte heller synas eller höras, dessutom ska de vara energieffektiva och resurssnåla. Samtidigt ska byggnadens ursprungliga karaktär återställas och de tillgängliga ytorna ska bli större.

Fastigheten får till exempel 16 klimatiserade utställningssalar – alla separata klimatceller som försörjs av enskilda ventilationsaggregat. Till en våning har särskilda tilluftsdon utvecklats för att inte störa den arkitektoniska utformningen.

Teknikinstallationerna i byggnaden tar ungefär 5 300 m³ i anspråk. Förutom befintliga utrymmen har två nya utrymmen under museets ljusgårdar sprängts och schaktats fram med stor försiktighet. Golven har sedan höjts för att få plats med luftbehandlingsaggregaten.

Under projekteringen satt de inblandade konstruktörerna tillsammans i ungefär ett år för att underlätta samarbetet. Allt är ritat och samordnat i 3D.

Läs mer i VVS-Forums e-tidningsutdrag från nummer 9/2015.