Logga in

Säker Vatten inför uppförandekod

Publicerad
12 maj 2015, 09:49

För att stärka varumärket och trovärdigheten för branschreglerna inför Säker Vatten som första aktör på installationsområdet en uppförandekod för sina medlemsföretag. Det meddelade Säker Vattens vd, Thomas Helmerson, när VVS-Auktorisationen, som äger Säker Vatten, hade sin årsstämma förra veckan.

Den nya uppförandekoden kommer att införas 1 januari 2016 och omfatta både nya och gamla medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier (BI) gick i bräschen för byggbranschen för knappt två år sedan då organisationen införde en uppförandekod som man då kallade för ”den mest långtgående bland bransch- och arbetsgivarorganisationer i landet”.

– Alla våra medlemmar kommer att få skriva under en ny avsiktsförklaring, sa Thomas Helmerson.

Men det handlar inte om att ta fram ett nytt etiskt regelverk. Från Säker Vattens sida menar man att det redan finns regelverk att hänvisa till, till exempel Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och Näringslivskoden som förvaltas av Institutet mot mutor, IMM.

Säker Vatten tar i sin uppförandekod sikte på framför allt följande:

•  Följa och agera efter branschreglerna om fackmässigt utförande.
•  Följa myndighetsbeslut och lagar samt Säker Vattens rekommendationer. Det gäller bland annat att man ska följa utslag i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
•  Uppträda yrkesmässigt, verka för sund konkurrens och beakta god marknadsföringssed.
•  Inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, inte samverka med oseriösa aktörer samt motverka svartarbete.
•  Att använda Säker Vattens logotyp på ett korrekt sätt.

Sara Wirfelt, kvalitetsansvarig på Säker Vatten, säger till VVS-Forum att den nya uppförandekoden oftast är självklarheter för alla seriösa företag, men att det nu blir tydligt för alla vad som gäller.