Ahlsell investerar 300 miljoner i Hallsberg

Publicerad 29 maj 2015, 08:46

Ahlsell investerar 300 miljoner kronor i sitt svenska logistikcentrum i Hallsberg. Syftet är att effektivisera driften genom en rationellare anläggning med högre automatiseringsgrad, uppger Ahlsell i ett pressmeddelande.

Investeringen omfattar ut- och ombyggnad av lokalerna samt inköp av utrustning.

– Vårt logistikcentra har under ett antal år varit hårt belastat med viss ineffektivitet som följd. Tillväxtmöjligheterna via förvärv har samtidigt hämmats. Vi tar nu krafttag för att skapa en mer effektiv drift och säkerställer expansionsutrymme för ett fortsatt offensivt Ahlsell, säger koncernchefen Göran Näsholm i pressmeddelandet.

Byggstart sker under senhösten i år och projekttiden är två år.