Logga in

”Låt kommunerna få betalt för OVK”

Publicerad
3 sep 2014, 14:52

Avgiftsbelägg tillsynen för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och inför skol-ROT som gör det billigare att åtgärda ventilationen i skolor. Det är några av Svensk Ventilations förslag i den färska rapporten ”Dålig inomhusluft – skolans dolda hot”.

I Svensk Ventilations nya rapport redogörs för den OVK-enkät, som visar att 6 av 10 kommuner bryter mot lagen kring ventilation i skolor, som VVS-Forum tidigare skrivit om och som presenterades i Almedalen i somras.

– Det här innebär att det runtom i landet finns skolor där fastighetsägaren inte ens genomfört den mest grundläggande kontrollen av luftkvaliteten. Det är skrämmande, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Hon pekar på sambandet mellan luftflöden och elevernas prestation samt mellan temperatur och prestation.

Undersökningen visar också att 44 procent av kommunerna heller aldrig utdömt vite gentemot fastighetsägare som struntar i OVK, trots att detta är fullt möjligt.

Svensk Ventilation har tre förslag som, enligt organisationen, märkbart skulle förbättra luften inomhus i landets skolor:

  1. Kommunerna ska få ta ut en avgift för OVK-tillsynen. Nuvarande lagstiftning tillåter inte kommunerna att ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av OVK. Samtidigt är OVK ett av de dyraste myndighetskraven för kommunerna.
  2. Tydligare riktlinjer måste tas fram för uppföljning av kommunernas tillsyn av OVK.
  3. Inför skol-ROT i form av ett avdrag för skolbyggnadernas ägare. Därmed skulle det bli både billigare och enklare att åtgärda ventilationen i framför allt äldre skolor.