Logga in

Världens första klimatneutrala sjukhus

Publicerad
27 feb 2014, 10:48

I Solna arbetar mellan 1 700–2 000 VVS-montörer, byggnadsarbetare, ingenjörer och andra yrkesgrupper med bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) som nu har kommit drygt halvvägs. VVS-Forum var med på visningen av landets största bygge.

NKS är ett mycket stort byggprojekt med en yta på 330 000 m² och 8 000 rum. Det är dessutom ett av världens dyraste sjukhusbyggen med en produktionskostnad på 46 000 kr/m². Den totala byggkostnaden beräknas till 14,5 miljarder kronor.

Målet är en energianvändning på 110 kWh/m², vilket blir en halvering jämfört med det befintliga Karolinska Sjukhuset. En klimatkalkyl för NKS-projektet har gjorts för att få kunskap om hur mycket CO2 som kommer från tillverkningen av de material som används, från transporter och produktionen.

NKS ska som första universitetssjukhus i världen certifieras enligt LEED Guld och Miljöbyggnad Guld. Allt inbyggt material miljögranskas och godkänns i Byggvarubedömningen. Innemiljön utlovas att bli mycket bra med god FTX-ventilation, mycket dagsljus, individuell styrning på rummen, hög ljudklass och minimerade vibrationer.
Byggnaderna fuktsäkras för att inte riskera kemiska reaktioner av material och tillväxt av mikroorganismer.

Skanska Installation installerar el, Bravida all ventilation och Imtech svarar för alla sprinklerinstallationer.

– Vi minimerar energianvändningen genom mycket höga återvinningsgrader på ventilationssystemet, upp till 80 procent. Till energiproduktionen hör dels en bergvärmeanläggning med tre bergvärmepumpar med ammoniak som köldmedium och som var och en har en effekt på 1,5 MW och hög verkningsgrad, dels ett energilager med 154 borrhål som är 220 meter djupa, säger Anders Wiklund, projekteringsansvarig för installationer på Skanska Healthcare.

Anders Wiklund påpekar också att legionellaskyddet blir ”väldigt bra” på NKS. Med hjälp av snålspolande VVS-armaturer och toaletter blir vattenanvändningen dessutom 20 procent lägre än normalt.

Över 7 000 sjuksköterskor, läkare, forskare och andra yrkesgrupper ska arbeta i nya NKS och det kommer att finnas omkring 730 vårdplatser när sjukhuset är färdigbyggt hösten 2017.
I juni 2016 ska de första patienterna tas emot.